ΘΕΣΕΙΣ

Μια νέα ελπίδα γεννιέται

Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2010, το συλλογικό σώμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν οι σύνεδροι που αποχώρησαν από τις διαδικασίες του 6ου Συνεδρίου του ΣΥΝ, εκπρόσωποι από εκατοντάδες συνελεύσεις απ’ άκρου εις άκρον της χώρας, εκπρόσωποι από τις συλλογικότητες της ΑΡΣΗ, της "Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής Αριστεράς", καθώς και ανέντακτοι πολίτες, εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανασυγκρότησης της ανανεωτικής και δημοκρατικής Αριστεράς μέσα από την ίδρυση ενός αυτόνομου και διακριτού πολιτικού φορέα. Ίδρυσε το κόμμα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ανέδειξε Πανελλαδική Πολιτική Επιτροπή η οποία και θα αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει στο 1ο Συνέδριο ως το τέλος του 2010.

Η ίδρυση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι μια επιβεβλημένη κίνηση για να απαντήσουμε άμεσα στο ολοένα διογκούμενο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για ριζική ανασυγκρότηση του πολιτικού πεδίου και των σημερινών κομματικών φορέων της χώρας μας καθώς και για τη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Αποτελεί, ταυτόχρονα, προσπάθεια υπεράσπισης του παρελθόντος και του μέλλοντος της ανανεωτικής, δημοκρατικής και οικολογικής Αριστεράς. Αποτελεί σήμερα μια ιστορική επιταγή, ώστε να συμβάλουμε στην ανασυγκρότηση της χώρας σε μια κατεύθυνση μεγαλύτερης ισότητας, κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογικής ανάπτυξης.

Ο πυρήνας των ανανεωτικών ιδεών, που τον κωδικοποιούμε στις θεμελιώδεις αρχές: «δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση» είναι και παραμένει στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οι ιδέες αυτές εξακολουθούν να είναι ενεργές και να τροφοδοτούν τους προβληματισμούς μας για το μέλλον της αριστεράς. Γιατί ο χώρος της ανανεωτικής και διαρκώς ανανεούμενης αριστεράς είναι και πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο υπεύθυνης στάσης, επίκαιρου λόγου, προγραμματικών θέσεων για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.


Το πολιτικό στίγμα

Με την ίδρυση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ θέλουμε να γίνουμε η σύγχρονη δημοκρατική, ευρωπαϊστική, μεταρρυθμιστική, οικολογική Αριστερά. Φιλοδοξούμε οι προσδιορισμοί αυτοί με τον προγραμματικό λόγο μας, τις παρεμβάσεις και κυρίως τις πρωτοβουλίες και τη δράση μας να αναγνωρίζονται αμέσως και ευθέως από τους πολίτες της χώρας μας. Πρώτα και κύρια από τις δυνάμεις της εργασίας, της γνώσης και της τεχνολογίας, τις δυνάμεις του πνεύματος και του πολιτισμού, που θέλουμε να εκφράσουμε.
Είμαστε η Αριστερά που επιδιώκει να εντάσσει τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στη στρατηγική του δημοκρατικού δρόμου προς το σοσιαλισμό, ειδικά μέσα στις συνθήκες της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης. Καθημερινή μας επιδίωξη η αντιπαλότητα στο νεοφιλελευθερισμό, η διεύρυνση της δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ανέργων, των νέων, των γυναικών, των μεταναστών, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικολογική ανάπτυξη, η δημοκρατική ολοκλήρωση και η προοδευτική ευρωπαϊκή πορεία.
Για εμάς Σοσιαλισμός και Δημοκρατία αποτελούν πεδία αλληλένδετα. Η δημοκρατία νοείται ως αποκλειστικό πεδίο και στόχος. Πρώτιστος στόχος μας, η καταπολέμηση της αμφισβήτησης και της υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών που σήμερα πλήττονται και απαξιώνονται διαρκώς. Επιδίωξή μας, επομένως, είναι η συμμετοχή των πολιτών και των νέων συλλογικοτήτων και κινημάτων, που οι ίδιοι δημιουργούν, να έχει αποτελεσματικότητα σε όλους τους θεσμούς που σχετίζονται με την κεντρική πολιτειακή συγκρότηση αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.
Για τη δική μας Αριστερά οι αλλαγές έχουν ως προωθητική δύναμη την πλατιά λαϊκή ενότητα πάνω σε ώριμους στόχους. Υποστηρίζουμε τη θέση της μη βίας ως αντίληψη και πολιτική πρακτική, ως τη δημοκρατική συνείδηση στην εποχής μας. Η άσκηση βίας αποτελεί στις μέρες μας μια εικόνα της καθημερινής ζωής από τις διεθνείς σχέσεις έως την μητροπολιτική βία και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αυτή την εικόνα, που τελικά ευνοεί τους «ισχυρούς»,είμαστε αποφασισμένοι να την ανατρέψουμε.
Είμαστε η Αριστερά που διακηρύσσει ότι ο νέος αριστερός μεταρρυθμισμός έχει νόημα και γόνιμες προοπτικές μόνον όταν επιχειρείται σε κάθε βήμα με τη συμμετοχή, την πάλη και τον έλεγχο των εργαζομένων, όταν οι συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές που προωθεί εμπνέονται και χαρακτηρίζονται από τις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της οικολογίας. Όταν δηλαδή υπηρετούν την ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη, όταν έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα, όταν είναι συμβατές με την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, όταν εγγράφονται στη λογική της αειφορίας και της πράσινης-οικολογικής ανασυγκρότησης της οικονομίας.
Για τη δική μας Αριστερά φορείς εξουσίας για δημοκρατικές, προοδευτικές αλλαγές μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν οι νέες συσπειρώσεις πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Αυτές οι αλλαγές καλλιεργούνται με ιδεολογική μάχη υπέρ της προοδευτικής ηγεμονίας, καθώς και υπέρ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης που θα συγκεντρώνει τη συναίνεση ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού συνασπισμού. Οι δικές μας δυνάμεις έχουν στόχο την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας, αλλά δεν σταματούν εκεί.


Τα ιδεολογικά μας προτάγματα

Είμαστε η Αριστερά που διεκδικεί ένα κεντρικό πρόταγμα συσπείρωσης των προοδευτικών πολιτών, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την αποδιάρθρωση όχι μόνο του πολιτικού συστήματος αλλά και της ίδιας της κοινωνικής συνοχής: του δημοσίου συμφέροντος. Η κριτική στην «ιδεολογία της ατομικισμού», τόσο στη μορφή της οικονομικής μεγέθυνσης όσο και στη μορφή της κουλτούρας του ευδαιμονισμού, για εμάς συνοδεύεται με την έμφαση στην έννοια του δημόσιου συμφέροντος, την υπεράσπιση του μη εμπορεύσιμου «δημόσιου αγαθού», την υπεράσπιση και τη διεύρυνση του «δημόσιου χώρου». Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι κεντρικό ιδεολογικό πρόταγμα, που θα μας επιτρέψει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας γύρω από τις «πολιτικές της κρίσης».
Παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, τις προτάσεις αντιμετώπισής της, η δική μας αριστερά δεν μπορεί παρά να επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση της κρίσης και το προστατευτικό δίκτυ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εστίαση στην αναδιανομή, στην αλληλεγγύη και στον επανακαθορισμό του προτύπου ανάπτυξης ανοίγει σήμερα το έδαφος για μια ουσιαστική παρέμβαση στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση, αλλά και στη μεικτή οικονομία, με στόχο την προώθηση δομικών μεταρρυθμίσεων.
Είμαστε η ευρωπαϊστική αριστερά που ακράδαντα πιστεύει ότι η εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων και στην εθνική τους διάσταση ταυτίζεται με τις παγκόσμιες τάσεις ενοποίησης και όχι κατακερματισμού, με τη σταθερή και ενεργό θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πιστεύουμε ότι η οικοδόμηση συμμαχιών σε επίπεδο κρατών, αλλά και πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για κοινές δράσεις και ενωσιακές πολιτικές είναι ο μόνος δρόμος προοδευτικής διεξόδου από την κρίση.
Μέσα στη σημερινή οικονομική κρίση δυνάμεις του νομαδικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου απειλούν την ευρωζώνη αλλά και την ενότητα της ΕΕ γενικότερα. Οι πιο συντηρητικές δυνάμεις μέσα στην ΕΕ, με ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές, υπονομεύουν την πολιτική ευρωπαϊκή ενοποίηση για χάρη κοντόθωρων και στενών οικονομικών συμφερόντων. Αποτρέπουν την πορεία του βαθέματος της ολοκλήρωσης, της πολιτικής ενοποίησης και της του οικοδόμησης του κοινωνικού κράτους.
Οι άξονες των πολιτικών μας, που θα προωθούν το σταθερό όραμά μας για μια πολιτικά ενοποιημένη ΕΕ, δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη και οικολογική έχουν ως αφετηριακό στοιχείο τους την πολιτική απόφαση για ενιαία ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση σε προοδευτική κατεύθυνση, τις μακρόπνοες διαρθρωτικές πολιτικές, τις πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ενίσχυση της απασχόλησης,, τη διεκδίκηση ενός νέου προοδευτικού ευρωπαϊκού συντάγματος ομοσπονδιακού χαρακτήρα.
Εξίσου βασικό αφετηριακό άξονα στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση για τη δική μας Αριστερά αποτελεί η ευρωπαϊκή ιστορία των κοινών αγώνων ενάντια στο φασισμό, για την δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων, αλλά και με μεγάλες πνευματικές και πολιτιστικές κατακτήσεις από τον Αριστοτέλη, την Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό τον Μαρξισμό, μέχρι τον φροϋδισμό, τον μοντερνισμό και την ευρωπαϊκή κουλτούρα της εποχής μας.


Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Σήμερα την εποχή της παγκοσμιοποίησης, της αποδυνάμωσης του κράτους/έθνους, η ενοποίηση της Ευρώπης είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η εξισορρόπηση της κυριαρχίας των ΗΠΑ και των αναδυόμενων οικονομιών της Άπω Ανατολής σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επιδιωχθεί από πολιτικά υποκείμενα που έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν δυνατότητες ανάλογης κλίμακας. Τέτοιο πολιτικό υποκείμενο μπορεί να είναι και πρέπει να γίνει η πολιτικά ενοποιημένη ΕΕ. Στο πεδίο μιας πολιτικά ενοποιημένης ΕΕ. αποκτούν νέο νόημα, νέα πειστικότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο τα κινήματα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης όσο και η πολιτική παρέμβαση στους θεσμούς, η ανάπτυξη διεκδικήσεων, αγώνων, συναινέσεων και ευρύτερων συσπειρώσεων, για την προοδευτική διακυβέρνηση του κόσμου. Εδώ βασίζεται ο αριστερός ευρωπαϊσμός μας : διεκδικούμε ένα νέο Ευρωπαϊκό σχέδιο, στο οποίο η δημοκρατική Ευρώπη θα έχει οικουμενικό ρόλο.
Είμαστε η Αριστερά που αγωνίζεται ιδιαίτερα σήμερα για την ειρήνη στον κόσμο, κατά των πυρηνικών εξοπλισμών, κατά των στρατευμάτων κατοχής και κατά της βίας. Για εμάς ο εθνικισμός και ο ρατσισμός παραλύουν τη δημιουργική κοινωνική δύναμη και ακυρώνουν τα αισθήματα αλληλεγγύης. Η στάση αλληλεγγύης μας απέναντι στους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου αγώνα για έναν ειρηνικό και ασφαλή κόσμο για όλους τους λαούς, για κάθε άνθρωπο.
Είμαστε η Αριστερά που θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη είναι παγκόσμιες και καθολικές αξίες και έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Δεν σχετικοποιούνται στη βάση γεωγραφικών περιοχών και πολιτιστικών παραδόσεων, ούτε η υπεράσπισή τους εξαρτάται από οικονομικά και κρατικά συμφέροντα ή από εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές, «αντιιμπεριαλιστικές» ή άλλες σκοπιμότητες και ιδεολογίες. Είναι αδιαίρετα. Δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αν δεν ικανοποιούνται τα θεμελιώδη οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, αλλά και το αντίστροφο. Στη βάση της αρχής της αμεροληψίας, τα δικαιώματα είναι ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις τόσο του θύματος όσο και του θύτη. Είμαστε απέναντι σε κάθε διάκριση σε σχέση με το φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλική κατεύθυνση, σωματική ιδιαιτερότητα, σωματική δεξιότητα, ηλικία, ή ασθένεια.


Συνάντηση της Αριστεράς και της Οικολογίας

Είμαστε η αριστερά που έχει ενσωματώσει στον πυρήνα της συγκρότησής της την πεποίθηση ότι Αριστερά και Οικολογία δεν είναι πλέον δυνατό να λειτουργήσουν χωριστά ως δυνάμεις σφαιρικού μετασχηματισμού. Μαζί όμως μπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραμα μια προγραμματική καινοτομία για τον κόσμο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό σημαίνει βαθιές αλλαγές στον τρόπο που, ως αριστεροί/ές, σκεφτόμαστε και δρούμε, στα οράματα, στις αξίες, στις προτάσεις μας.
Είμαστε η Αριστερά που έχει επίγνωση των ορίων τα οποία η στενή ταξική οπτική θέτει στην ανάλυση των μεγάλων σύγχρονων οικουμενικών προβλημάτων. Η Αριστερά που αναζητά να φωτίσει τα προβλήματα αυτά πέρα από την ομπρέλα του καθολικού «οικονομισμού» της κλασικής αριστερής σκέψης. Η Αριστερά που πιστεύει ότι το αδιέξοδο κυνήγι της αυξημένης οικονομικής διεκδίκησης φτωχαίνει την ποιότητα της ζωής, προάγει τον παραγωγισμό και όχι την παραγωγή, καθηλώνει την ανάπτυξη σε μη δημιουργικά πεδία, απονευρώνει την πολιτική διεκδίκηση από αιτήματα που εμπλουτίζουν τα ποιοτικά στοιχεία της ζωής, αυτά με δημιουργικό, πνευματικό, πολιτισμικό περιεχόμενο.
Είμαστε η Αριστερά που έχει κατανοήσει την ανάγκη στρατηγικής σύμπλευσης με τον οικολογικό χώρο, τώρα που η περιβαλλοντική διάσταση ξεπέρασε τα στενά κλαδικά της πλαίσια και απέκτησε τη σημασία της καθολική οπτικής στην αναπτυξιακή προοπτική.
Είμαστε η Αριστερά που είναι βαθύτατα πεισμένη ότι η ανάγκη για πράσινη στροφή της οικονομίας δεν έρχεται σε μια λανθασμένη χρονική στιγμή. Αντίθετα, είναι μια ώριμη δυνατότητα για τον κόσμο της οικονομίας, που επιπλέον έχει πολύ μεγάλη κοινωνική αποδοχή.
Επιδιώκουμε να γίνουμε η Αριστερά της αειφόρου ανάπτυξης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής.
Είμαστε η Αριστερά των ισχυρών μεταρρυθμιστικών αλλαγών, των μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών για το κλίμα, το οποίο θεωρεί ως πρόβλημα που συμπυκνώνει όλες τις αντιφάσεις ενός στρεβλού αναπτυξιακού προτύπου που κυριάρχησε και σφράγισε τη φάση της «βιομηχανικής κοινωνίας». Η Αριστερά η οποία θα αναδείξει το νέο ενεργειακό πρότυπο που θα στηρίζεται στην εξοικονόμηση, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις καθαρές τεχνολογίες, τις καινοτομίες μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης του χώρου, των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων. Η Αριστερά που θεωρεί ότι η ανάγκη να προσμετράται στην τιμή των προϊόντων η χρήση των φυσικών πόρων, όπως και η επίδραση στο περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας, μπορεί να κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένους δείκτες και τα συνολικά αυτά κόστη να πάρουν την μορφή ενός «κοκκινοπράσινου ISO». Η Αριστερά που θα ανακηρύξει την «αυθαιρεσία» κάθε είδους ως τον μεγαλύτερο εχθρό του περιβάλλοντος: φυσικού, γεωργικού και οικιστικού.


Η πολιτισμική αναγέννηση

Η δική μας Αριστερά έχει κατανοήσει βαθύτατα ότι οι δυνάμεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πνευματικού πολιτισμού στον 21ο αιώνα αποτελούν κινητήρια δύναμη κοινωνικού μετασχηματισμού, τόσο στο επίπεδο των ιδεών όσο και στο επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής. Η θεωρία και η κριτική της γνώσης σήμερα έχει ήδη ανοίξει το δρόμο για μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης, ετερότητας, δημιουργικής φαντασίας και εφαρμοσμένων τεχνολογιών. Παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις αυτές και τις εντάσσουμε οργανικά στον πολιτικό μας λόγο. Μας ενδιαφέρει να ενσωματώσουμε τους σύγχρονους προβληματισμούς όχι με τρόπο εργαλειακό αλλά με το βαθμό αυτονομίας που αξίζει στο χειραφετητικό τους εγχείρημα.
Είμαστε η Αριστερά που θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους κρατικούς φορείς ή μόνο τους παραγωγούς τέχνης, καλλιτέχνες και δημιουργούς. Είναι μια υπόθεση που διαπερνά ολόκληρο το κοινωνικό σώμα και αφορά συμπεριφορές, δημιουργία και κατάργηση προτύπων, τρόπους ζωής και αντίληψης του κόσμου. Στον τομέα του πολιτισμού, ακριβώς, θεωρούμε πως αντανακλάται με δραματικό τρόπο η σημερινή κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν είναι μόνο η διαπιστωμένη έλλειψη υποδομών και η αδιαφάνεια των θεσμών, η κακή διαχείριση των κονδυλίων, η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, η πελατειακή αντίληψη που διέπει την κατανομή των δαπανών για τον πολιτισμό. Ούτε ασφαλώς μόνο η φτωχή χρηματοδότηση που έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αρχαία, η νεότερη και η σύγχρονη κληρονομιά μας. Είναι κυρίως η ακραία υποβάθμιση της παιδείας σε όλες της τις βαθμίδες. Είναι η προβολή συντηρητικών, ατομικιστικών και ανταγωνιστικών προτύπων από την τηλεόραση και πολλά ΜΜΕ. Είναι η απαξίωση της κριτικής σκέψης και η άκρατη καλλιέργεια επιδειξιμανών νοοτροπιών. Ευθύνη για την εξέλιξη αυτή φέρει και η ίδια η νυν Αριστερά που με πράξεις και παραλείψεις της, με δογματικές προσεγγίσεις και αποκλειστικά κρατικιστικές ή συντεχνιακές επιλογές κατέληξε να χάσει την ηγεμονία σ’ αυτόν τον κατ’ εξοχή χώρο παρέμβασης της, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε στην απογοήτευση και την ιδιώτευση μία πολύ μεγάλη μερίδα των πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας. Το κλίμα ωστόσο είναι αναστρέψιμο. Σ’ αυτήν ιδίως την εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής επαφής το πεδίο για την αναστροφή της πολιτισμικής έκπτωσης είναι ανοιχτό. Μ’ αυτό το στόχο επιδιώκουμε τη συνομιλία και τη συνεργασία με όλους όσοι μπορούν να συμμετάσχουν, ο καθένας με τον τρόπο του, στην προσπάθεια πολιτιστικής αναγέννησης της χώρας μας: bloggers, δασκάλους και καθηγητές, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, πολύμορφους συλλόγους και οργανωμένους συνδικαλιστικούς φορείς.Η αριστερή αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα και την ΕΕ

Η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει με για την ίδρυση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ εκδιπλώνεται την ίδια ώρα που η βαριά δημοσιονομική κρίση που πιέζει πολύπλευρα την ελληνική κοινωνία φέρνει σε αδιέξοδο, οδηγεί σχεδόν σε κατάρρευση, το πελατειακό κράτος των κοινωνικών ανισοτήτων που χτίστηκε επί δεκαετίες στον τόπο μας. Η Ελλάδα έχει οδηγηθεί σε μειωμένη κυριαρχία. Διαπιστωτική πράξη της η υπογραφή του απαράδεκτου Mνημονίου με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ.
Για την εξέλιξη αυτή, οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, των αλληλοδιάδοχων κυβερνήσεων του δικομματισμού, είναι τεράστιες. Δεν ταυτίζουμε γενικώς τα δύο αυτά κόμματα, αλλά θεωρούμε ότι και τα δύο οδήγησαν τη χώρα στο τέλμα της διαπλοκής και διαφθοράς, στα τεράστια ελλείμματα και υπέρογκο χρέος καθώς και σε συνθήκες δανεισμού τριτοκοσμικών χωρών. Η δημοσιονομική κρίση της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα αδιέξοδα του κοινωνικοοικονομικού προτύπου που οικοδομήθηκε στη χώρα ύστερα από τη μεταπολίτευση. Οι ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι τεράστιες και ιστορικού χαρακτήρα. Η επικυριαρχία και εγκατάσταση του ΔΝΤ αποτελεί στίγμα στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Η δίνη της κρίσης του πελατειακού καπιταλιστικού κράτους συμπαρασύρει πολλές δυνάμεις της κοινωνίας στη σύγχυση και πολλαπλασιάζει τις εκδηλώσεις ατομικισμού, καθώς το δίλημμα που προβάλλεται είναι μεταξύ της επιβολής νεοφιλελεύθερων μέτρων και της αμυντικής υποστήριξης των πελατειακών ρυθμίσεων.
Είμαστε εμείς η Αριστερά που σταθερά υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, η αριστερή αντιμετώπιση της κρίσης. Αγωνιζόμαστε ώστε η επιβεβλημένη μείωση του ελλείμματος και η συγκράτηση του χρέους να μη φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων μέσα από την αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά να συνδυαστεί με βαθιά αλλαγή του κράτους, του άδικου φορολογικού συστήματος, της διαχείρισης των χρημάτων του δημοσίου, του παραγωγικού αλλά και του καταναλωτικού προτύπου, επιλογών και νοοτροπιών σπατάλης και διαφθοράς. Να οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων για την υγεία και την παιδεία για την εφαρμογή δημόσιων και κοινωνικών πολιτικών που θα μειώνουν πραγματικά τις ανισότητες και θα στηρίξουν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική και την κοινωνική συνοχή. Να προωθήσει νέο αναπτυξιακό πρότυπο, νέες οικολογικές επιλογές στην ανάπτυξη και στην ενεργειακή πολιτική, να περιορίσει δραστικά τη σπατάλη φυσικών πόρων, την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Οι κατευθύνσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν εγκαταλειφθεί η σκανδαλώδης ανοχή απέναντι στην υπέρογκη παραοικονομία που κλέβει τους άλλους πολίτες, υπονομεύει την κοινωνική αλληλεγγύη, συμπιέζει τις πραγματικές αμοιβές της εργασίας, τις συντάξεις και τα επιδόματα ανεργίας.
Οι κατευθύνσεις αυτές συνδυάζονται με τους στόχους αλλαγής στην ΕΕ προς την επείγουσα κατεύθυνση της ομοσπονδιακής δημοκρατικής ενοποίησής της με πρώτους στόχους τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τραπεζικού συστήματος και των χρηματαγορών από πολιτικούς θεσμούς, την απεμπλοκή από τους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς κανόνες και αποδοχή της βαρύτητας των κριτηρίων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη του ευρώ με ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, τη στήριξη χωρών όταν δέχονται τις κερδοσκοπικές επιθέσεις, δηλαδή κοινή οικονομική πολιτική.
Θέλουμε να συμβάλουμε στην αναγέννηση της χώρας και της Ευρώπης. Ακολουθούμε, στην κρίσιμη αυτή για τη χώρα περίοδο, πολιτική υπευθυνότητας στα χνάρια της μεγάλης παράδοσης της πατριωτικής ευθύνης της Αριστεράς του τόπου μας.

Οι πολιτικές επιλογές των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ είναι φανερό ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Το πολιτικό στερεότυπο του δικομματισμού που κυριάρχησε σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο, με τον συγκεντρωτισμό του, τα στεγανά του και με την πελατειακή του λειτουργία, εξέθρεψε την αδιαφάνεια, τη διαφθορά, επέτρεψε την προσβολή του δημόσιου αγαθού και καθήλωσε την κοινωνία, τροφοδοτώντας τις ανισότητες. Η χρεοκοπία της μακράς μεταπολίτευσης έχει εξαντλήσει τα όριά της αλλά και τα όρια της κοινωνικής ανοχής. Γιαυτό ωριμάζει το αίτημα για μια ρεαλιστική προοδευτική λύση.Η πολιτική στους πολίτες και οι πολίτες στην πολιτική

Απευθυνόμενοι στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες της χώρας μας, πρωτίστως στις νέες και τους νέους, ζητώντας την ενεργό στήριξη, τη συμπόρευση και τη συμμετοχή τους στο εγχείρημά μας, πρώτα απ΄όλα, θέλουμε να σταθούμε αυτοκριτικά και αναστοχαστικά σε σχέση με τη δική μας πορεία και δράση, τις δικές μας αδυναμίες.
Εμείς δεν θέλουμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η Αριστερά των μεγάλων και συνολικών διεκδικήσεων, η αριστερά οραματιστής και δημιουργός μιας άλλης κοινωνίας η «Αριστερά της θυσίας» διολίσθησε συχνά, καθ΄ όλη την μεταπολιτευτική περίοδο, σε συνδικαλιστικό εργαλείο οικονομικής διεκδίκησης, στην Αριστερά του συντεχνιασμού και του ατομικισμού. Ευνοήθηκαν και επιδοτήθηκαν συμπεριφορές που δεν αποδέχονταν την νομιμότητα, την ισότητα των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων και τις δομές του Κράτους ως χώρους οικοδόμησης ηγεμονίας για την έκφραση του δημόσιου συμφέροντος. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να αγνοούμε ότι η Αριστερά κινήθηκε με τις παραδοσιακές κομματικές περιχαρακώσεις. Στη χώρα μας έχουμε κομματικούς μονολόγους χωρίς τις ελάχιστες συναινέσεις, ούτε ακόμα και για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θέλουμε να παραβλέψουμε ότι συχνά η Αριστερά πορεύτηκε με τον φορμαλισμό της «ψήφου διαμαρτυρίας» ως μια δυνατότητα πολιτικής δράσης και όχι ως μια θετική πρόταση διεξόδου. Όπως και ότι συχνά αναπαρήγε πρακτικές του παραδοσιακού κομματικού συστήματος και των κομματικών προτεραιοτήτων σε κρίσιμους κοινωνικούς χώρους, όπως η αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα.
Εμείς, ως νέο κόμμα της Αριστεράς που έρχεται όμως από μακριά και πάει μακριά, δεσμευόμαστε, παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και υπεύθυνης πρότασης εξόδου από την κρίση, να ενισχύσουμε μεθόδους και πρακτικές που θα φέρνουν την «πολιτική στους πολίτες» και τους «πολίτες στην πολιτική». Να αφήσουμε πίσω μας την Ελλάδα της χρεοκοπίας και της παρακμής. Να αναδειχθούμε ως η Αριστερά της δημιουργίας, της κριτικής σκέψης και της πολιτιστικής αναγέννησης.
Καλούμε όλους και όλες τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες να κινηθούν ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής για να γείρουν την πλάστιγγα και τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις υπέρ των εργαζομένων, γυναικών και ανδρών, των ανθρώπων της δημιουργίας, των νέων, επιβάλλοντας νέες ρυθμίσεις και θεσμούς στη θέση των προνομίων και διευκολύνσεων του πελατειακού κράτους.
Να πρωτοστατήσουν στους αγώνες για διαφορετικές πολιτικές, για να αλλάξουν ριζικά τα κυβερνητικά μέτρα με στόχους τη δίκαιη κατανομή βαρών, την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων της ελληνικής διοίκησης, την υλοποίηση νέου αναπτυξιακού προτύπου, την πράσινη- οικολογική ανασυγκρότηση της οικονομίας.
Να αποκρούσουν κάθε εκδήλωση ρατσισμού στηρίζοντας χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα δικαιώματα του ανθρώπου, πρωτίστως του ανίσχυρου κοινωνικά και πολιτικά μετανάστη και μετανάστριας, των βασανισμένων συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και δικαιούνται το άσυλο μιας δημοκρατικής χώρας.
Να στηρίξουν πολλαπλά τις πρωτοβουλίες, οργανώσεις και κινήσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Καλούμε όσες αριστερές δυνάμεις θέλουν να επιτελέσουν τον ιστορικό τους ρόλο να υιοθετήσουν πολιτικές πλατιών συγκλίσεων κοινωνικών και πολιτικών, ιδιαίτερα με τον οικολογικό και το σοσιαλιστικό χώρο και να δώσουν τη μάχη των πειστικών, εναλλακτικών, υπεύθυνων προγραμματικών προτάσεων για την πορεία της χώρας, τις αλλαγές στο κράτος και την οικονομία, για τη δημοκρατική ευρωπαϊκή προοπτική.
Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι και το περιεχόμενο της παρέμβασης στην αυτοδιοίκηση, της συνάντησης με τα κινήματα, της συνεργασίας με τις κοινωνικές οργανώσεις, ιδιαίτερα τις συνδικαλιστικές, που σήμερα καλούνται να σηκώσουν με ενωτικούς αγώνες –και όχι αγώνες που διχάζουν- το μεγαλύτερο βάρος της υπεράσπισης των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Είμαστε υπέρ της ενότητας και όχι της διάσπασης των συνδικάτων που προωθούν ο δογματικός και ο αριστερίστικος λαϊκισμός. Αλλιώς η όποια επαναστατικότητα εξαντλείται στα λόγια και τις καταγγελίες, δεν μορφοποιείται σε δύναμη αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων.Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στο προσκήνιο

Ιδρύσαμε και συγκροτούμε το κόμμα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Τους προσεχείς μήνες μέχρι το 1ο Συνέδριό μας θα απευθυνθούμε σε όλους τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες, ιδίως στις νέες και τους νέους, καλώντας τους να μας συναντήσουν, να πυκνώσουν τις γραμμές μας για να στελεχώσουμε από κοινού τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
Φιλοδοξούμε, διεκδικώντας την αυτοτελή δυναμική μας και τη διακριτή παρουσία μας ως υπαρκτό και δοκιμασμένο νεωτερικό ρεύμα ιδεών στην ελληνική κοινωνία, να διαμορφώσουμε ένα νέο κόμμα που θα μπορέσει να υπερβεί τους γνωστούς τύπους των συγκεντρωτικών, γραφειοκρατικών και αρχηγικών κομμάτων, των κομμάτων εκλογικής πελατείας.
Στόχος μας είναι ο πολίτης- μέλος, ο φίλος -ψηφοφόρος αλλά και ο ενδιαφερόμενος «συνομιλητής» του κόμματός μας να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά και να συμβάλλει συνειδητά στην επεξεργασία και την προώθηση των σκοπών και της πολιτικής του κόμματος. Η λήψη των αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο και την ουσιαστική συμμετοχή των μελών και φίλων, η εκλογή της ηγεσίας με τρόπο που να μην επιτρέπει τη διαμόρφωση προσωποπαγούς κατάστασης, η ελεύθερη δικτυακή οργάνωση ώστε να υπάρχει υποβοήθηση της συμμετοχής, η καθιέρωση της άμεσης πληροφόρησης με χρήση όλων των τεχνολογικών μέσων, η σαφής δυνατότητα συμβολής των συμμετεχόντων στη φυσιογνωμία και τις θέσεις που θα λαμβάνει το κόμμα κατά χώρο αλλά και κεντρικά, η καθιέρωση της συμμετοχής των φίλων στη λήψη των αποφάσεων σε ζητήματα που θα ορίζονται τακτικά, δηλαδή ένα ανοικτό διαρκές βήμα διαλόγου, θα αποτελούν μερικές από τις αρχές λειτουργίας.
Το νέο μας κόμμα, στηριγμένο στις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αποτελεσματικότητας, συνδυάζοντας τη συλλογικότητα με την ατομική ευθύνη στη λειτουργία και τη δράση, διεκδικεί να κερδίζει ένα μεγάλο στοίχημα με τους πολίτες που συμμετέχουν ή το παρακολουθούν: να επιβεβαιώνει καθημερινά την αντιστοιχία του με τα οράματα που επαγγέλλεται.