Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

6+1 λόγοι για να ψηφίσουμε Πράσινους-Δημοκρατική αριστερά
6+1 λόγοι για να ψηφίσουμε ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

minima
 • - Είμαστε εδώ. Για μια νέα ποιότητα, μαθαίνοντας και από τα λάθη μας. Λάθη κάναμε αλλά δεν πουλήσαμε τις αξίες μας
 • - Σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση έχει σημασία η ψήφος. Καμία ψήφος δεν είναι χαμένη.
 • - Οι πολιτικές που απέτυχαν αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουν. Με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα.
 • - Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα αλλά δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κόμματος, μιας μονοκομματικής κυβέρνησης.
 • - Ούτε φόβο, ούτε οργή, με εναλλακτική πρόταση στη Βουλή. Μαζί μπορούμε καλύτερα
 • - Εναλλακτικό σχέδιο βασισμένο στην οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία για έξοδο από την κρίση, με συμμαχίες στην Ευρώπη. Πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο βιώσιμης ευημερίας.
 • - Διαμόρφωση συμμαχικής προοδευτικής διακυβέρνησης στη βάση προγραμματικών συμφωνιών με ευρεία κοινωνική πολιτική συμφωνία για να μην είναι απλώς ένα μικρό διάλλειμαΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στη Βουλή σημαίνει αλλαγή με ρεαλισμό και όραμα
 • - Οικολογική και κοινωνικά υπεύθυνη μεταρρύθμιση στη χώρα
 • - Μια πολιτική που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δημιουργεί θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα με αλληλεγγύη, αναζωογονεί και πρασινίζει την οικονομία, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή σύγκλιση και την προστασία του περιβάλλοντος
 • - Σταθερή ευρωπαϊκή προοπτική για τη χώρα
 • - Ενίσχυση των δυνάμεων που αγωνίζονται για την Ευρώπη της πολιτικής ενοποίησης, για μια Ευρώπη δημοκρατική, μια Ευρώπη κοινωνική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Για την Ευρώπη της σύγκλισης και της ευημερίας. Για ευρωπαϊκές συμμαχίες που στηρίζουν και την αλλαγή πορείας στη χώρα μας
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στη Βουλή σημαίνει προοδευτική αλλαγή πολιτικής στη χώρα
 • - νέο μοντέλο διακυβέρνησης με διάλογο και συμμετοχή πολιτών στη λήψη των αποφάσεων
  διαμόρφωση προοδευτικής συμμαχικής κυβέρνησης στη βάση προγραμματικών συμφωνιών
  σύγχρονες, οικολογικές, κοινωνικά δίκαιες, ισορροπημένες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και δημιουργικές ανατροπές
 • - οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας και του μοντέλου παραγωγής – κατανάλωσης.
 • - Όχι μονοκομματικές κυβερνήσεις

Προγραμματικοί άξονες της πρότασής μας

Για το χρέος
 • - διεκδικούμε πραγματική επαναδιαπραγμάτευση, με στόχο μια συμφωνία μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα μειώσει το χρέος ουσιαστικά και θα βοηθήσει τη χώρα να εξυπηρετεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της, χωρίς να πνίγεται η οικονομία και η κοινωνία
 • - χωρίς μονομερείς ενέργειες, αλλά αξιοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία και συμμαχίες
Για τη σχέση μας με τους εταίρους
 • - μια ισορροπημένη σχέση ΕΕ και Ελλάδας, που θα αποτυπωθεί σε μια νέα συμφωνία και θα προωθεί ένα Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο Βιώσιμης Ευημερίας
 • - μια νέα συμφωνία που θα τερματίσει την άδικη πολιτική λιτότητας και θα αναπροσαρμόσει κι τις δημοσιονομικές πολιτικές, ώστε αυτές να μην πλήττουν την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την υγεία, τη δημοκρατία
Για ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο για βιωσιμότητα
 • - με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό,
 • - με ενίσχυση της κοινωνικά – οικολογικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
 • - με στροφή σε μια πράσινη-κυκλική οικονομία που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, ελαχιστοποίηση σπατάλης πόρων και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και κοινωνικό όφελος για τους πολλούς/ες
 • - με στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης και της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
 • - με σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • - με διάχυση των ωφελειών σε όλους
Εναντιωνόμαστε στην υποβάθμιση των δυνάμεων της εργασίας, στη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και στην εξουθένωση των οικονομικά ασθενέστερων. Υποστηρίζουμε ότι η επιτυχία της δημοσιονομικής προσπάθειας εξαρτάται ευθέως από τη σύνδεσή της με την αναζωογόνηση της οικονομίας και την απασχόληση, την οικολογική, τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική καινοτομία, τον κοινωνικό διάλογο

Νέα δικαιώματα και ανάγκες
 • - πρόσβαση όλων σε ένα αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας
 • - εξάλειψη της φτώχειας μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές, όχι απλώς ανακούφιση των αποτελεσμάτων λανθασμένων πολιτικών
 • - σεβασμός των δημοκρατικών, ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • - καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 • - προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των δικαιωμάτων της φύσης
 • - ενεργειακή μεταστροφή από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από μοντέλα που θέτουν την ενέργεια υπό τον έλεγχο της κοινωνίας και αναζωογονούν την τοπική οικονομία
Ανεξάρτητη Διαβίωση με αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα και τις δυνατότητες να ζουν με αξιοπρέπεια. Με την εφαρμογή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία

Εξυγίανση και μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος
 • - αυτονομία της πολιτικής έναντι των οικονομικών συμφερόντων
 • - εμπέδωση του γενικού συμφέροντος ως γνώμονα των λειτουργιών του δημοσίου
 • - θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας έναντι προσωποπαγών εξουσιών,
  αναβάθμιση της Βουλής αλλά και ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου της αυτοδιοίκησης
 • - καθιέρωση εκλογικού συστήματος που εξασφαλίζει την ισοδυναμία της ψήφου και επιτρέπει ισότιμες προγραμματικής συμφωνίες
 • - ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των νέων αλλά και γενικότερα όλων των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων
 • - πλήρης διαφάνεια και ουσιαστική δημοκρατία στη λειτουργία των κομμάτων
 • - διαμόρφωση θεσμών κοινωνικού ελέγχου της ασκούμενης πολιτικής
 • - ενίσχυση της επιρροής των πολιτών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων και τη συνεχή ανανέωση του πολιτικού προσωπικού
Ριζική αναδιάρθρωση του κράτους
 • - στόχος μας είναι ένα κράτος επιτελικό, ποιοτικό και αποτελεσματικό
 • - κράτος που στηρίζεται στις αρχές της αποδοτικότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη καθώς και της διαρκούς αξιολόγησης
 • - αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, σε συνδυασμό με κοινωνικά καινοτόμες μορφές εξυπηρέτησης του πολίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου