ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα γραφεία μας βρίσκονται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 86


τηλ. 2541065128


e-mail dim.ar.xanthis@gmail.com
Συντονιστικη Επιτροπή Ξάνθης


Γκαρμπούνης Χρήστος drgarbounis@hotanmail.com     2541075954


Γούναρης Κώστας     gonnaris@otent.gr                         2541072313


Δέλκος Κώστας           kdelk@otenet.gr                          2541020608


Ευαγγελίδης Σίμος    simoseva@yahoo.com                   2541027127


Στυλιανίδης Γιώργος    coama@otenet.gr                      2541073540
Υπεύθυνος σελίδας


Σαρακενίδης Σόλων   solsar45@gmail.com                   2541025698