Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Τροπολογίες βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ. για το σχέδιο νόμου " Ρυθμίσεις στην φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις".


Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Α. Ξηροτύρη–Αικατερινάρη, υπεύθυνη κοινοβουλευτικά για τα οικονομικά, κατέθεσε σήμερα μαζί τους βουλευτές Ν. Τσούκαλη και Δ. Αναγνωστάκη της ΔΗΜΑΡ, πέντε (5) βασικές τροπολογίες-προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» του οποίου η συζήτηση ολοκληρώνεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Οι τροπολογίες αφορούν σημαντικές βελτιώσεις που έχει αναδείξει η ΔΗΜΑΡ και που τις θεωρεί αναγκαίες για την περαιτέρω βελτίωση του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου και αναφέρονται κυρίως στην ελάφρυνση των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων του πληθυσμού. Ειδικότερα κατατέθηκε:
1. Τροπολογία (θα τη βρείτε εδώ) που αφορά στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ). Συγκεκριμένα προτείνεται αλλαγή της κλίμακας ως εξής:
Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
20.000 (από 50.000)
20% (από 26%)
4.000 (από 13.000)
20.000 (από 50.000)
4.000 (από 13.000)
Υπερβάλλον
33%2. Τροπολογία (θα τη βρείτε εδώ) που αφορά στις οικογένειες με παιδιά και προβλέπει σε συνδυασμό με το ενιαίο επίδομα τέκνου και τα πολυτεκνικά επιδόματα του Σχεδίου Νόμου την επιπλέον αύξηση του ποσού αυτόματης απομείωσης του φόρου κατά €200/παιδί. Με αυτήν την πρόταση η μείωση φόρου για  εισόδημα μέχρι και €21.000 θα είναι €2100 εάν δεν έχει παιδιά, €2.200 εάν έχει ένα παιδί, €2.300 εάν έχει δύο παιδιά κ.ο.κ.Το επιπλέον ποσό της απομείωσης θα αποκλιμακώνεται με τρόπο ανάλογο της αυτόματης απομείωσης του φόρου.
3. Τροπολογία (θα τη βρείτε εδώ) με την οποία επαναφέρεται η ρύθμιση για έκπτωση φόρου από τη δαπάνη για τα ενοίκια και μάλιστα ενισχυμένη και καθιερώνεται θετικό κίνητρο για τη συγκέντρωση αποδείξεων μέσω της επέκτασης και ενίσχυσης του μέτρου συλλογής των αποδείξεων με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
4. Τροπολογία (θα τη βρείτε εδώ) με την οποία αντικαθίσταται η πρόβλεψη του Σχεδίου Νόμου για αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθώσεις ακινήτων, με φορολόγηση με βάση την κλίμακα του κύριου εισοδήματος του φορολογουμένου.
5. Τροπολογία (θα τη βρείτε εδώ) που προβλέπει την κλιμάκωση του συντελεστή παρακράτησης για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λ.π., προκειμένου να καλυφθούν κοινωνικές βελτιώσεις του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
Ποσό καταθέσεων
Συντελεστής φορολόγησης
Έως 5.000 €
Αφορολόγητο
5.001 - 50.000 €
15%
> 50.000 €
17,5%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου