Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Σχετικά με την μη διανομή εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της ελληνομάθειας στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας.Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού 


Θέμα: Σχετικά με την μη διανομή εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της ελληνομάθειας στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, στα στοχευμένα μέτρα που έχει από χρόνια υιοθετήσει η Ελληνική Πολιτεία, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την αρμονική ένταξη των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ευρύτερη κοινωνία, συμπεριλαμβάνεται και το “Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης”, το οποίο λειτουργεί από το 1997, προωθώντας σειρά δράσεων για την ενίσχυση της ελληνομάθειας με τη συμμετοχή, μέχρι σήμερα, χιλιάδων παιδιών από τη μειονότητα.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας το 2002 και 2004, συνεγράφη, για τα παιδιά της μειονότητας που φοιτούν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, των μαθηματικών, της φυσικής και της ιστορίας. Παρά το γεγογός ότι για την παραγωγή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού αφιερώθηκε μεγάλος όγκος εργασίας και δαπανήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια, το υλικό εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και απεστάλη αρμοδίως στον ΟΕΔB προκειμένου να εκτυπωθεί και να διανεμηθεί σε όλα τα δημόσια γυμνάσια της Θράκης καθώς και στα δύο μειονοτικά, παραμένει ακόμη αναξιοποίητο στις αποθήκες του ITYE-«Διόφαντος».  

Επειδή η χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της ελληνομάθειας μεταξύ των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας, κάτι το οποίο συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών, 

επειδή το υλικό αυτό έχει παιδαγωγική αποτελεσματικότητα αφού έχει διαμορφωθεί ειδικά για μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική και έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στα δημόσια γυμνάσια της Θράκης με μαθητές της μειονότητας, 

επειδή το σύγχρονο σχολείο που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας βασίζεται στη χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών υλικών και στο πνεύμα της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και,  

επειδή η μη αξιοποίηση αυτού του υλικού θα αποτελέσει κακό παράδειγμα αδικαιολόγητης κατασπατάλησης ευρωπαϊκών πόρων σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας,  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.Για ποιους λόγους καθυστερεί η διανομή του ανωτέρω εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία της μειονότητας ενώ το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας είχε εγκρίνει τόσο την παραγωγή, όσο και τη διανομή του; 

2.Προτίθεται ο κ. Υπουργός να προχωρήσει σε έκδοση σχετικής οδηγίας για την άμεση διανομή και αξιοποίησή του;
  
Οι ερωτώντες βουλευτές


ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ


ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου