Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

ΓΝΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Η κτηνοτροφία στην Περιφέρεια μας-Πραγματικότητα και προτάσεις. Συγκεντρωτικά στοιχεία ζωϊκού πληθυσμού

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ


Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Βοοειδή
2478
672
1697
1361
694
6902
Αιγ/τα
2550
1508
2492
2061
839
9450
Χοιρινά
79
59
350
130
127
745
ΣΥΝΟΛΟ
5107
2239
4539
3552
1660
17097


ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ


Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Βοοειδή
28051
8792
19265
28867
25835
110810
Αιγ/τα
304118
234651
264427
267984
208893
1280073
Χοιρινά
2413
8130
11013
28126
34137
83819
ΣΥΝΟΛΟ
334582
251573
294705
324977
268865
1474702

Επιπλέον στην Π.Ε. Ξάνθης υπάρχει 1 εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων δυναμικότητας 41.500 ορνίθων, ενώ συνολικά στην ΠΑΜΘ οι εκτροφές ωοπαραγωγών ορνίθων φτάνουν σε δυναμικόητα 500.000 και οι εκτροφές κρεοπαραγωγών σε δυναμικότητα 3.000.000.

Σημείωση: Τα μεγέθη είναι δυναμικά και βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή (δημιουργία – διακοπή  εκμεταλλεύσεων, γεννήσεις – θάνατοι ζώων κλπ)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Αλεξ/πολη
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
5
3
10
5
13
10
48

Κρίσιμα σημεία προς ενίσχυση των κτηνιατρικών ελέγχων
Ανεπάρκεια προσωπικού
Αδύνατη η εφαρμογή των προγραμμάτων (βρουκέλλωσης, Φυματίωσης, Μελιταίος Πυρετός, Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθειες, Γρίπη πτηνών, Πυρετός Δυτικού Νείλου, Καταρροϊκός Πυρετός, Κλασσικής Πανώλους, Σαλμονέλλωσης πτηνών κλπ) κι ο έλεγχος του ζωικού πληθυσμού με πληρότητα. 
Η χώρα μας έχει παραπεμθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και καταδικάστηκε για τον περιορισμένο αριθμό ελεγκτών που διαθέτει. Στο κείμενο της σχετικής παραπομπής αναφέρεται «..η συνεχιζόμενη κατάσταση έλλειψης κτηνιάτρων, παρά την κάλυψη ενός αριθμού θέσεων, οδηγεί σε ελλιπείς ελέγχους και σε ανεπαρκή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζεται με θέματα ασφάλειας των τροφίμων και υγείας των ζώων στην Ελλάδα».


Ενίσχυση Υπηρεσίας με κτηνιατρικό προσωπικό
Ενίσχυση πλαισίου εργασίας  ελεγκτών κτηνιάτρων (υφίσταται περιορισμένος αριθμός κρατικών οχημάτων, ανεπάρκεια δικαιούμενων μετακινήσεων, ελάχιστες χιλιομετρικές αποζημιώσεις για χρήση ΙΧ)

Επανεμφάνιση παλαιών νοσημάτων είτε ζωοανθρωπονόσων όπως  λύσσα, φυματίωση είτε ζωονόσων όπως η ευλογιά. Παρά την πρόσφατη επιδημία της ευλογιάς οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έτυχαν ενίσχυσης, η οποία θα σήμαινε και μείωση των καταστρεπτικών επιπτώσεων της επιδημίας στην κτηνοτροφία της περιοχής μας.

Πρόταση
Μεταφορά της έδρας της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ στην Π.Ε. Ξάνθης. Η λειτουργία της Δ/νσης θα πραγματοποιείται αρτιότερα κι ο κεντρικός συντονισμός θα είναι αποτελεσματικότερος (βλ. αριθμό εναπομεινάντων υπαλλήλων στην Π.Ε. Ροδόπης).  χωρίς να απαιτηθεί μάλιστα μετακίνηση προσωπικού (εξαιρετικά πλέον δυσβάσταχτη για κάθε εργαζόμενο), παρά μόνο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ, (ο οποίος τυγχάνει και κάτοικος Ξάνθης.)

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Φαινόμενο τελευταίων 2 ετών: Νέοι άνθρωποι, κυρίως κάτοικοι αγροτικών περιοχών, απολυμένοι από πρότερη εργασία τους και πλέον άνεργοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απόκτηση ζωικού κεφαλαίου κι ενασχόλησή τους με την κτηνοτροφία.
-Ενίσχυση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων της κτηνοτροφικής τους μονάδος
-Οργάνωση συστήματος ενημέρωσής τους σχετικά με τα ισχύοντα προγράμματα (πρόγραμμα νέων αγροτών κλπ)

Ανάπτυξη συνεργασίας με όλους του εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους, Δασαρχεία) για καθορισμό – δημιουργία βοσκοτόπων, λειμώνων

Υψηλό κόστος ζωοτροφών: Αποτελεί τροχοπέδη για την κτηνοτροφία σε κάθε παραγωγική κατεύθυνση
-Προώθηση καλλιέργειας – παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών
- Μελέτη δυνατότητας καλλιέργειας σόγιας στην περιοχή μας

Διάθεση τελικού προϊόντος: Το τελικό προϊόν φτάνει στον καταναλωτή σε υψηλή τιμή σε περίοδο μάλιστα που η χώρα διέρχεται περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης. Η πολιτική στήριξης εισαγωγών έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την κτηνοτροφία και γενικότερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Χαρακτηριστική δυσμενής εξέλιξη είναι  τα διαδραματιζόμενα με τη διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος  και τη κατάργηση του  πατροπαράδοτου για εμάς όρου «φρέσκο γάλα»
-Ενίσχυση προβολής της ποιότητας των τοπικών προϊόντων


Συνεργασία με κτηνοτροφικούς συλλόγους, ενώσεις και βιομηχανίες
- Χρηματοδότηση για την απασχόληση ιδιωτών κτηνιάτρων στα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. πρόγραμμα μελιταίου πυρετού)
-Προβολή τοπικών προϊόντων
-Αλυσίδα παραγωγής-διάθεσης προϊόντων και κατά το δυνατό η πληρωμή των κτηνοτρόφων να πραγματοποιείται  χωρίς καθυστέρηση
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου