Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Τα παπαγαλάκια ξανά σε δράση -με την κρατική ανοχή;Αποκαλυπτική παρέμβαση της Δημοκρατικής Αριστεράς για παραβίαση της διαφάνειας στις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αθηνών με μέσο την παραφιλολογία της δήθεν συγχώνευσης των δύο τραπεζών και αποτέλεσμα την κερδοσκοπία από την άνοδο των μετοχών: η απληστία των κερδοσκόπων δεν έχει όριο - δεν έχει και έλεγχο; 


"ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς :
• Οικονομικών
• Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Θέμα: Πρόταση συγχώνευσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ALPHA-BANK και διαφάνεια στις συναλλαγές του Χ.Α.A.

Πρόσφατα η ΕΤΕ υπέβαλε προσφορά για εξαγορά –συγχώνευση με την ALPHA BANK στις 17-1-2011, με καταληκτική ημερομηνία, αποδοχής ή όχι της προσφοράς, την 18/2/2011. Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3723/2008 (ενίσχυση ρευστότητας των τραπεζών με αγορά προνομιούχων μετοχών) ήταν παράγων στη διαδικασία και από τις δύο πλευρές. Με ανακοίνωσή της η ΕΤΕ αναφέρεται στην έγκριση της πρότασης-προσφοράς από τον εκπρόσωπο του δημοσίου, ενώ η ανακοίνωση απόρριψης της πρότασης από την ALPHA BANK αναφέρεται ως ομόφωνη.


Τη χρονική περίοδο ισχύος της προσφοράς οι τιμές των μετοχών των ανωτέρω τραπεζών αυξήθηκαν κατά 33% της ALPHA-BANK (3.78 € την 17η Ιανουαρίου και 5.5 € την 21η Φεβρουαρίου ) και κατά 18% της ΕΤΕ (6,44 € την 17η Ιανουαρίου και 7,6 € την 21η Φεβρουαρίου), ενώ ο όγκος των συναλλαγών, κατά την 21 Φεβρουαρίου, ήταν υπερτετραπλάσιος των συνήθων συναλλαγών για την ALPHA-BANK και υπερτριπλάσιος για την ΕΤΕ.

Ο τρόπος και ο χρόνος που επιλέχθηκε να γίνει η συγχώνευση και η διαδικασία που ακολουθήθηκε εγείρουν βάσιμα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με τις αγοραπωλησίες των ανωτέρω μετοχών "παίχτηκαν παιχνίδια" με τις μετοχές, δανεισμό τίτλων, συμβόλαια μελλοντικής εκτέλεσης από συγκεκριμένους επενδυτές, καθ΄υπέρβαση των κανόνων λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και των κανόνων λειτουργίας του Χ.Α.Α. Αναφέρεται δε ότι στη συνεδρίαση της 18-2-2011 του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου διαπραγματεύεται η μετοχή της ΕΤΕ, ο όγκος συναλλαγών για την μετοχή παρουσίασε αύξηση είκοσι φορές, ενώ η τιμή της μετοχής παρουσίασε αύξηση κατά 6.78 %. Είναι φανερό ότι ο δανεισμός, οι ανοικτές πωλήσεις και η μεταφορά μεταξύ αποθετηρίων έκαναν κάποιους πλουσιότερους.


Μεσούσης της συνεδριάσεως στις 18/02/11 του Χ.Α.Α., η ΕΤΕ "αναγκάστηκε" να ανακοινώσει την πρόταση εξαγοράς –συγχώνευσης γιατί το νέο είχε διαρρεύσει. Το Χ.Α.Α. την 18/2/2011και ώρα 15:19 ανέστειλε τη διαπραγμάτευση των ανωτέρω μετοχών (και συνδεομένων προϊόντων). Η μετοχή της ALPHA BANK ανέβαινε κατά 6,5% και της ΕΤΕ κατά 2,8%.

Περαιτέρω, παρά την κατηγορηματική και ομόφωνη απόρριψη της πρότασης από το Δ.Σ. της ALPHA, η σχετική φιλολογία συνεχίσθηκε, με παρεμβάσεις στα μέσα και τηλεδιασκέψεις ανώτατων στελεχών της ΕΤΕ με παράγοντες της διεθνούς αγοράς ακόμη μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας 21/2/2011. Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν κλειστό λόγω αργίας και η διαπραγμάτευση των τίτλων (και σχετικών προϊόντων) των ALPHA και ΕΤΕ ήταν ελεύθερη στην Αθήνα, με καταγεγραμμένη και απομένουσα την αύξηση κατά 6.78% της Παρασκευής.

Επειδή η ενέργεια της αναστολής διαπραγμάτευσης για τις τελευταίες δύο ώρες της εβδομάδας δεν κρίνεται επαρκής για την διασφάλιση της διαφάνειας και της ομαλής λειτουργίας της χρηματαγοράς, αλλά και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας διεθνώς των θεσμών της ελληνικής οικονομίας και αγοράς,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την συγχώνευση των προαναφερόμενων τραπεζών και τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα αρμόδια θεσμικά όργανα;

• Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να διακριβωθεί εάν διασφαλίστηκε η τήρηση των κανόνων λειτουργίας της χρηματαγοράς;

• Με ποιο τρόπο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και το Χ.A.A ελέγχουν ή παρακολουθούν το σύνολο των τίτλων που διαπραγματεύονται σε περισσότερα του ενός χρηματιστήρια (εν προκειμένω της Εθνικής). Παρατηρήθηκε μεταφορά τίτλων από το Σύστημα Άυλων Τίτλων σε θεματοφύλακες του εξωτερικού, ακόμη και μέχρι την Τετάρτη 23/2/2011;

• Έχουν ζητήσει από το Χ.Α.A. έλεγχο κάθε πράξης (αγοραπωλησίες, δανεισμός, ΣΜΕ, ανοικτές πωλήσεις) στις δύο μετοχές, οπωσδήποτε από τις 17/1/2011;

24.2.2011 Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου