Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Μέτρα για την προώθηση της κατανάλωσης των εγχώριων προϊόντων


E-mailΕκτύπωσηPDF
Την τελευταία εικοσαετία, η χώρα μας δοκιμάστηκε από την αποβιομηχάνιση και αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού της, αλλά και από την κυριαρχία ξένων προς την ελληνική αγορά και παραγωγή καταναλωτικών προτύπων. Τα πρότυπα αυτά οδήγησαν σε καταναλωτικές συμπεριφορές που συνέβαλαν όχι μόνο στην απαξίωση των παραγόμενων προϊόντων της ελληνικής αγοράς, αλλά  και στο μαρασμό ή την εξαφάνιση των αντίστοιχων παραγωγικών μονάδων που λειτουργούσαν στη χώρα μας. Η κυριαρχία αυτών των επιλογών συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην αποδυνάμωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και καταστημάτων που προωθούσαν ή παρήγαγαν ελληνικά προϊόντα, ενώ χιλιάδες απασχολουμένων οδηγήθηκαν στην ανεργία, με την ελληνική παραγωγική οικονομία να υφίσταται σοβαρότατο πλήγμα.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι, κατά την τελευταία 10ετία (2000-2009), το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο έχει επιφέρει στην οικονομία μας αιμορραγία 293 δις ευρώ (η οποία χωρίς τον υπολογισμό των καυσίμων ανέρχεται σε 231 δις ευρώ).
         Για την αντιμετώπισή της συγκεκριμένης κατάστασης και για την αναδιάταξη της παραγωγής και της αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην χώρα μας, οι συλλογικοί φορείς των εργαζομένων, οι παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας ανέλαβαν, πρόσφατα, πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται - κατά κοινή ομολογία - ως υψηλής ποιότητος και, μάλιστα, με ιδιαίτερα ευνοϊκή σχέση αξίας/τιμής για τον καταναλωτή.
          Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη συνδρομή στην ανωτέρω προσπάθεια από τους αρμοδίους φορείς της πολιτείας, ενώ αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων από το μέσο Έλληνα καταναλωτή με βάση μόνον τον κωδικό αναγνώρισης, καθόσον δεν γνωρίζει ή του αποκρύπτεται ότι ο κωδικός αναγνώρισης (520) αφορά στα ελληνικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να οδηγείται στην αγορά εισαγόμενων προϊόντων.
            Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία, όχι μόνο για την εύκολη αναγνώριση των ελληνικών προϊόντων, αλλά και για την ουσιαστική ενημέρωση και συνειδητοποίηση των καταναλωτών αναφορικά με την αναγκαιότητα της κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων και κατ’ επέκτασιν της ενίσχυσης της ελληνικής παραγωγής και οικονομίας.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ποια μέτρα θα λάβουν και ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβουν προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν οι έλληνες καταναλωτές τα οικονομικά οφέλη από την κατανάλωση εγχώριων προϊόντων;

  • Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για την ειδική και εμφανή σήμανση των ελληνικών προϊόντων, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η αναγνώρισή τους από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό ;
9-6-2011                      
Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου