Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

Για την αναδιάρθρωση των ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ 15/06/2011
Η κυβέρνηση προχωρά στις λεγόμενες αναδιαρθρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τομείς της έρευνας, σύμφωνα με την προσφιλή της τακτική: ασχεδίαστα, ασυντόνιστα, αποσπασματικά και ανορθολογικά.


Η ΔΗΜΑΡ καλεί για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση να επιδείξει την αναγκαία για τις περιστάσεις υπευθυνότητα και να εκπονήσει έναν σοβαρό σχεδιασμό.


Οι αναγκαίες αναδιατάξεις στο χώρο Ανωτάτης Εκπαίδευσης και Έρευνας θα πρέπει να ενταχθούν στo πλαίσιο της δημιουργίας ενός Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας με έναν σχεδιασμό που θα στοχεύει στην ουσιαστική όσμωση μεταξύ και των τριών φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα). Αποσπασματικές αναδιατάξεις ξεχωριστά σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα θα αναδείξουν με έντονο τρόπο μόνο τα συντεχνιακά θέματα, ακυρώνοντας στην πράξη την αναγκαία μεταρρύθμιση, τον εκσυγχρονισμό αλλά και την πολύτιμη για την συγκυρία και για την χώρα, εξοικονόμηση πόρων


Η ΔΗΜΑΡ πιστεύει ότι


1. δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε για αναδιατάξεις ξεχωριστά σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΚ (Ερευνητικά Κέντρα). Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ένα ενιαίο σύνολο με στόχο την κατάργηση αλληλοεπικαλύψεων και αντιφάσεων.


2. Οι αναδιατάξεις θα πρέπει α) να επιχειρηθούν με την θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, β) θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των Υπουργείων (ξεπερνώντας τους συντεχνιασμούς Υπουργείων και Υπουργών), γ) να ενσωματώνουν το σύνολο των εθνικών πολιτικών. π.χ. δεν είναι δυνατόν να καταργείται το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ) χωρίς να ρυθμίζεται το τί θα αντικαταστήσει τις απαραίτητες για το κράτος και την κοινωνία υπηρεσίες του.


3. Ιδιαίτερα για τα Ερευνητικά Κέντρα, δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε για αναδιατάξεις και συγχωνεύσεις ξεχωριστά για τα ερευνητικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, ξεχωριστά για τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα που υπάρχουν μέσα στο Υπουργείο Παιδείας (Ακαδημίας, σε Παν/κα τμήματα) και ξεχωριστά για την πληθώρα άλλων ΕΚ που δεν ανήκουν στην ΓΓΕΤ.


4. Μια τέτοια πολιτική όχι μόνο οδηγεί σε ανορθολογισμούς αλλά δεν αποφέρει τίποτα εκτός από εντάσεις. Αντίθετα ένα συνολικό σχέδιο αναδιατάξεων και συγχωνεύσεων των Ινστιτούτων από όλα τα Υπουργεία θα σημάνει εξοικονόμησης πόρων σε μεγάλη κλίμακα, ΑΛΛΑ ΚΑΙ κυρίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών μονάδων, ώστε να συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση και τελικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και καινοτομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου