Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

·        Προοπτικές ανάπτυξης
Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν προοπτικές εξόδου από την κρίση. Ο φυσικός πλούτος, η πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά σε συνδυασμό με τον πρωτογενή τομέα, μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να αποτελέσει ο νομός πόλο έλξης τουριστών από τη Βαλκανική ενδοχώρα και όχι μόνον…
·        Καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Ο νομός Ξάνθης παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πληθυσμιακή σύνθεση. Η διαφορετικότητα των πληθυσμιακών ομάδων όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε αρνητικά για την κοινωνική συνοχή και τις ίσες ευκαιρίες… Είναι ώρα να αξιοποιήσουμε τη διαφορετικότητα προς όφελος των ασθενεστέρων ομάδων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ρομά, Παλιννοστούντες, Μουσουλμάνοι…) και την ανεργία.  Μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που δίνει η Ε.Ε., αλλά και άλλα εθνικά προγράμματα, πρέπει να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίες, σταθερές και καλά αμειβόμενες.
·        Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
Νέστος, Ροδόπη, Βιστωνίδα, συνθέτουν ένα υψηλού κάλλους και ενδιαφέροντος φυσικό περιβάλλον. Τον φυσικό αυτό πλούτο καλούμαστε να αναδείξουμε, αλλά με μέτρα και υποδομές που θα διασφαλίσουν την αειφορία και την ανάπτυξη! Η Συνθήκη Ραμσάρ θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως εργαλείο ανάπτυξης και όχι ως εχθρός για επενδυτικές δραστηριότητες!
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ξάνθης, αλλά και παραδοσιακών οικισμών στην ορεινή ζώνη, συνθέτουν έναν ενδιαφέροντα δομημένο χώρο, που πρέπει να προβληθεί ανάλογα και να αποτελέσει μία από τις τρείς συνιστώσες (μαζί με το φυσικό πλούτο και την πληθυσμιακή σύνθεση) που θα ανάγουν τον νομό μας σε τουριστικό προορισμό για εγχώριους και Ευρωπαίους επισκέπτες.   
·        Συνέργια και συμπληρωματικότητα έργων και παρεμβάσεων με τον Α βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ένα σημαντικό ελάττωμα της ελληνικής οικονομίας, υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να γίνονται έργα και δράσεις είτε με αλληλοεπικάλυψη είτε χωρίς συνέργια και συμπληρωματικότητα. Ο νομός έχει ανάγκη από συνολικό σχεδιασμό και αυτό για να γίνει απαιτεί συνεργασία Δήμων και Περιφερειακής Ενότητας. Έτσι θα επιτευχθεί οικονομία πόρων και βιωσιμότητα έργων και υποδομών.   
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου