Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Πρωτογενής Τομέας
 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡAΙΦΟΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στον πρωτογενή τομέα της ανάπτυξης (γεωργία και κτηνοτροφία)- μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη»- οι Περιφέρειες αποτελούν το βασικό πυλώνα του ετήσιου και πολυετούς αναπτυξιακού σχεδιασμού. Σε αυτήν έχει μεταβιβασθεί ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων, που ασκούσαν προηγουμένως, τόσο οι κρατικές Περιφέρειες, όσο και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Μεταξύ άλλων, οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων προγραμμάτων και μέτρων ανάπτυξης, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων υποδομής, την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα γεωργίας και κτηνοτροφίας, την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σημαντική, επίσης, είναι και η απονομή της αρμοδιότητας εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.).
Επίσης, ασκούν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες στη διοίκηση, στη διαχείριση και εκμετάλλευση της ιχθυοτροφίας.
Η ΠΑΜ-Θ είναι μια περιφέρεια κατ εξοχήν αγροτική. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει –στην παρούσα κατάσταση που διανύει η χώρα- συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικά στο νομό Ξάνθης, αν συνδυασθεί η γεωργία με την ύπαρξη σημαντικών γεωθερμικών πεδίων (σε Ποταμιά, Εράσμιο και Θέρμες). Ακόμη στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης και στο Δήμο Μύκης, οι δυνατότητες για περεταίρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, κυρίως μικρών ζώων, είναι μεγάλες. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να πειστούν οι νέοι να ασχοληθούν με ανάλογες δραστηριότητες είναι η ύπαρξη κινήτρων-όχι απαραίτητα με τη μορφή επιδοτήσεων- που θα τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να είναι: ειδική μειωμένη φορολογία τα πρώτα έτη της επένδυσης, αναδασμός-όπου απαιτείται- και σε συνεργασία με τους Δήμους, οριοθέτηση των βοσκοτόπων. Υπηρεσίες Γεωπόνων και κτηνιάτρων, κοντά στον γεωργό και τον κτηνοτρόφο και δημιουργία φορέων προώθησης των προϊόντων-κυρίως των μη παραδοσιακών- που θα λειτουργούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.
Στον τομέα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, το δέλτα του Νέστου και η λιμνοθάλασσα της Βιστωνίδας, δίνουν τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη. Και στον τομέα αυτό θα πρέπει να δοθούν ανάλογα κίνητρα και να σχεδιαστούν ενισχυτικά έργα υποδομής.
Όλα αυτά προϋποθέτουν και κατάρτιση και εκπαίδευση αυτών που θα ασχοληθούν ή θα εργαστούν σε ανάλογες θέσεις.
Παράληψη θα ήταν να μην συνδέσει κανείς τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης με ήπιες μορφές τουρισμού! Ο συνδυασμός αυτών στην ορεινή ζώνη του νομού μας, αλλά και στις παράκτιες περιοχές, μπορεί να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα στις οικογένειες των αγροτοκτηνοτρόφων και να συγκρατήσει νέους ανθρώπους στα χωριά τους και ειδικότερα στην περιοχή της Σταυρούπολης, που σύμφωνα με την απογραφή του 2011, παρουσίασε την τελευταία δεκαετία, μείωση πληθυσμού που φτάνει περίπου στο 35%!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου