Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Νηπιαγωγεία


Η ίδρυση νηπιαγωγείων τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και η καθιέρωση από το 2008  της προσχολικής αγωγής ως υποχρεωτικής αποτελούν σημαντικές θετικές εξελίξεις που ανταποκρίνονται στην παιδαγωγική ανάγκη ομαλής ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση. 

Ειδικά για την περιοχή της Θράκης,  όπου κατοικεί μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, θα έπρεπε να προβλεφθεί στελέχωση των νηπιαγωγείων αυτών με εκπαιδευτικούς   που κατέχοντας τη μητρική γλώσσα των παιδιών θα συνέβαλαν ουσιαστικά στη προσχολική εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας.

Η απουσία δίγλωσσης προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της μειονότητας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Ήδη από την περσινή χρονιά υπήρξαν γονείς που δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο με συνέπεια να δημιουργούνται ζητήματα για την εγγραφή τους και στο δημοτικό σχολείο. Το πρόβλημα – κυρίως στην περιοχή του Εχίνου – είναι μεγαλύτερο σήμερα. 22 παιδιά της μειονότητας κινδυνεύουν να μείνουν εκτός δημοτικού σχολείου. Η πολιτεία δεν μπορεί πλέον να κλείνει τα μάτια. Οφείλει να λύσει το ζήτημα στελεχώνοντας τα νηπιαγωγεία της περιοχής ώστε να είναι δίγλωσσα και η μειονότητα οφείλει να σεβαστεί τους νόμους του ελληνικού κράτους.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι τις  συνέπειες των αγκυλώσεων και των δογματισμών απ’ όπου και αν προέρχονται, δεν πρέπει να υποστούν τα παιδιά, τα οποία σήμερα – τρεις  μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς – δεν μπορούν  να  παρακολουθήσουν τα μαθήματα στις σχολικές αίθουσες.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει  άμεσα, δηλαδή ΤΩΡΑ:

- Να δεσμευθεί ότι θα ξεκινήσει διάλογο με όλους τους εκπαιδευτικούς και άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε πολύ σύντομα – αν είναι δυνατό στη διάρκεια του φετινού σχολικού έτους και πάντως οπωσδήποτε το επόμενο σχολικό έτος   - να βρεθεί η κατάλληλη παιδαγωγική λύση για τη στελέχωση των νηπιαγωγείων αυτών με εκπαιδευτικούς,   που κατέχοντας τη μητρική γλώσσα των παιδιών θα συμβάλουν  στην ομαλή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. 

- Να επιτρέψει για τη φετινή χρονιά  την εγγραφή των παιδιών αυτών στο Δημοτικό Σχολείο, έτσι ώστε αφού με κάποια ταχύρυθμη διαδικασία, που θα επιλεγεί από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, αναπληρωθεί η έλλειψη προσχολικής αγωγής, να παρακολουθήσουν τα παιδιά αυτά κανονικά τα μαθήματα της 1ης Δημοτικού.

Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι κατ’ εξοχήν ο  χώρος της Εκπαίδευσης  δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης   δογματικών αντιλήψεων και μικροπολιτικών αγκυλώσεων.    

Ν.Ε. Ξάνθης της Δημ.Αρ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου