Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Επερώτηση της Μαρίας Ρεπούση για την μη εισαγωγή εκπαιδευτικών της μουσουλμανικής μειονότητας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

&

Θέμα: Σχετικά με την μη εισαγωγή εκπαιδευτικών για τα σχολεία της μουσουλμανικής
μειονότητας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

Κύριε Υπουργέ,

Η εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη είναι κατοχυρωμένη
από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τα Πρωτόκολλά της, το Ελληνικό Σύνταγμα
και μια πλειάδα νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, η μέριμνα για τη
μειονότητα αφορά τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα,
τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία προχώρησε στη λήψη μέτρων θετικής διάκρισης για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο την επαρκέστερη ένταξη στην ελληνική κοινωνία των
παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας. Στο πλαίσιο αυτό, και μετά την κατάργηση την
Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), η εκπαίδευση των δασκάλων των
τουρκόγλωσσων προγραμμάτων ανατέθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ενώ την περσινή ακαδημαϊκή
χρονιά εισήχθησαν 21 φοιτητές και φοιτήτριες αυτής της κατηγορίας στο εν λόγω τμήμα, στην
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών εισαγωγικών εξετάσεων δεν συμπεριλαμβάνονται
φοιτητές και φοιτήτριες μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Επειδή η μειονοτική εκπαίδευση είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά και απορρέει από διεθνείς
συμβάσεις οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα, επειδή η ένταξη των παιδιών της μουσουλμανικής
μειονότητας στην ελληνική κοινωνία συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους και
επειδή η εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
ΑΠΘ προάγει την διδακτική επάρκειά τους προς όφελος της μειονότητας και της ενσωμάτωσής
της,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πώς εξηγείται η μη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της μουσουλμανικής μειονότητας στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ κατά τις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις;
Προτίθεται ο κ. Υπουργός να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να επανορθώσει την παράλειψη
αυτή ή μήπως η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά αλλαγή πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση
δασκάλων για τα σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης;

Η ερωτώσα βουλευτής

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου